12.06.2013 16:10

Даниел Панов призова директорите на училища да полагат повече грижи и да упражняват контрол за състоянието на дворовете и прилежащите пространства

  Кметът на общината събра директорите на работна среща след изготвянето на доклад за състоянието на училищните дворове и съоръженията, които се намират в тях. Според кмета неефективно се използва възможността хората, които по щат се водят по поддръжката. Директорите трябва да изискват от тези служители да изпълняват стриктно задълженията си и да извършват дребните ремонти.
Дребни ремонти, врати, почистване от бурени, укрепване на съоръженията са дейности, което с малко средства и относително малко ресурси могат да се извършат. Кметът обърна особено внимание на необходимостта да се полагат грижи не само за обновяване на материалната база в училищните сгради, но и на училищните дворове и прилежащите територии, също така и за поддържане в изряден вид на документите на училищните дворове и изградените съоръжения.
Даниел Панов подчерта необходимостта да се приоритизира харченето на делегираните бюджети първо за спешни ремонти и поддръжка и след това за други дейности. Господин Панов призова директорите да засилят мениджърските си функции в процеса на стопанисване на  училищата и техните дворове и спортни площадки. На срещата се разисква и темата училищните настоятелства и членуващите в тях родители да бъдат привлечени още по-активно за съдействие при поддръжка на ремонтни дейности в училищата.
Кметът заостри вниманието на директорите към необходимостта своевременно да се подготвят проекти за следващият програмен период 2014 - 2020 година за подобряване на енергийната ефективност на училищните сгради. В резултат проверката на комисията вече са предприети първите мерки. За няколко дни са решени проблемите със сухи клони и опасни дървета в училищните дворове.
„Г. С. Раковски” – Спортно училище – кабелите в салона вече са обезопасени. Неколкократно са подменяни оградните мрежи на спортните площадки и игрища и въпреки това те постоянно са обект на вандализъм.
„Емилиян Станев”- премахнати са необезопасени осветителни тела на спортна площадка.
„Вела Благоева” - да се премахнат неизползваеми стълбове за електрическо осветление.
Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” - вече са укрепени вратите на игрището.
ПМГ „Васил Друмев” - прибрана е неукрепената врата в двора на училището. Предстои комисия, назначена от кмета да направи оглед и да прецени как да се процедира с неизползваема сграда в двора на училището.
„П. Р. Славейков” - премахнати са излишни и неизползваеми стълбове за осветление.
"Д-р Петър Берон" - Дебелец - укрепени са футболните врати на спортното игрище.
ПГСАГ „А. Попов” - окосена е тревата в двора на гимназията.
ПГ по електроника „А. Попов”. Отрязани са баскетболни кошове, обезопасени са неизползваеми стълбове и до няколко дни ще бъдат премахнати. 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.