Изложба "Театрален плакат"

По повод световния ден на театъра - 27 март, във фоайето на ДМТ “Константин Кисимов“ ще се открие изложба сценични плакати на студенти от специалност „Графичен дизайн и визуални комуникации“ към Факултет по Изобразително изкуство, Велико Търново. Представени са 25 творби посветени на изкуството на театъра, операта и балета. Този род изложби са голяма рядкост поради поръчковия характер на това изкуство. Произведенията са създадени за да отразят конкретна постановка или културно събитие и след това обичайно потъват в забрава. Изложбата има за цел да представи пред търновската публика многообразието и силата на въздействие на плаката, като жанр в изкуството. Въпреки че е инспириран от конкретно сценично произведение на него трябва да се гледа като на самостойна художествена творба. Художникът използва широка палитра от изразни средства, за да привлече вниманието на аудиторията и разкрие в най-фокусиран вид фабулата на сценичната постановка. Характеризира се със синтетичност, артистичност и драматичност в изказа.
Сред първите плакати заели важно място, като елемент в масовата култура са именно сценичните. Те поставят основите за появата и съзряването на всички останали жанрове в плакатното изкуство. Придобиват широка популярност и са наречени „галериите на улиците”. Именно заради това сценичният плакат заема основно място в учебната програма на студентите в специалност „Графичен дизайн и визуална комуникация“.
В настоящият момент плакатът претърпя съществени трансформации, той е гъвкаво и интердисциплинарно изкуство, което върви в крак с тенденциите и потребностите на урбанистичната среда. С навлизането в дигиталната ера той се прероди с нови изразни средства и системи на презентация. Еволюира под формата на билборд, калкани, амбиент реклама, тотеми, мегабордове, нестандартни рекламни конструкции и мн. др. Присъства във всички сфери на работа и забавление на хората и като такъв е неразделна част от графичната среда на модерния град. За огромно съжаление качественият плакат, който съдържа социални и културни послания е изместен от полагащото му се място – улицата. Стойностни художествени произведения могат да се видят по-често в галериите, отколкото в реална градска среда..
Произведенията включени в експозицията са наситени с нагнетена емоционалност, уникалност и артистизъм. Боравят толкова умело с художественото преувеличаване, че хиперболите и аналогиите които те използват се превръщат в естествено продължение на драматургичния образ. Използват квинтистенцията на живописта, скулптурата и графиката, за да постигнат артистичен и в същото време обобщен образ на посланието. Съзерцавайки тези творби границите между реалност и илюзия се размиват и зрителят попада в необятния свят на фантазията.
Стремежът на младите художниците е стъпка по стъпка да реабилитират позициите на плаката, като средство за визуална комуникация. Той обединява инструментариумът на изящните и приложни изкуства в една бълбукаща от идеи и послания симбиоза. Изразната му мощ е натоварена с мисията да естетизира градската  среда, за да издигне масовата култура на едно по-качествено ниво.
След откриването на изложбата всички зрители ще могат са влязат зад кулисите на театъра и да се възползват от ден на отворените врати.
 

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.