Национален конкурс за хумористичен фолклор „Усукано по килифарски“

Дата:  26-27 август  2017 г.

Място: НЧ „Напредък“, гр. Килифарево

Организатори: НЧ „Напредък“, гр. Килифарево

ЦЕЛ НА ФОЛКЛОРНИЯ КОНКУРС:

Популяризиране, запазване и обогатяване на българската национална култура и традициите на българина, чрез песните, танците, обичаите и речевия фолклор. Даване възможност за изява на млади изпълнители и издирване на нови, неизвестни хумористични песни, танци, обичаи и речеви фолклор.

УЧАСТНИЦИ:

Право на участие имат непрофесионални колективи и индивидуални  изпълнители за автентичен и обработен фолклор - певчески групи, хорове, състави, ансамбли, танцови състави, клубове за народни танци, разказвачи.

Всеки кандидат попълва заявка за участие по образец до 15.08.2017г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:

РАЗДЕЛ АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР

А.   Разказвачи на словесен фолклор – до 5 мин.

Б.   Песенен фолклор:

  • Певчески групи, ансамбли – 2 хумористични песни – до 8 мин.
  • Индивидуални изпълнители, дуети, триа – 1 песен до 3 мин.

В.  Танцов фолклор

  • Танцови състави – сюжетен или обреден танц с хумористична тематика - до 5 мин.

РАЗДЕЛ ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР:

А.  Песенен фолклор

  • народни хорове, групи и ансамбли – 2 хумористични песни – до 8 мин.
  • Индивидуални изпълнители, дуети, триа – 1 песен  до 3 мин.

Б. Танцов фолклор  

  • танцови състави и клубове за народни хора – сюжетен     хумористичен танц – до 5 мин.

 РАЗДЕЛ АВТОРСКИ ТВОРБИ НА ФОЛКЛОРНА ОСНОВА

– разказвачи, представящи хумористични авторски текстове - до 5 мин.

 – певци, представящи свои авторски хумористични песни –  до 2 песни

ЗА КОНТАКТИ И ЗАЯВКИ:

5050 гр. Килифарево

 НЧ „Напредък 1884”,  пл. „България” № 4

GSM: 0878142452 - Марияна Иванова – читалищен секретар

E-mail: napredak_kilifarevo@abv.bg

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.