Държавен военен архив

Адрес: Велико Търново, ул. "Христо Ботев" 21, п.к. 90

телефонна централа 062/61-69-50
телефон/факс 062/63-58-73 – директор

e-mail: dvia@archives.government.bg

Държавен военноисторически архив е дирекция в структурата на Държавна агенция "Архиви". Архивът регистрира, комплектува, обработва, съхранява, отчита и предоставя за използване архивните документи на Министерството на отбраната, военните поделения и учреждения, както и на изтъкнати военачалници и военни дейци.

Централният военен архив – В.Търново е създаден със заповеди на Министъра на отбраната № № 50/9 февруари 1951 г. и 140/ 20 март 1951 г. и Директива на началника на Генералния щаб № 4544/ 21 май 1951 г. с наименованието “Централен архивен фонд”. Утвърден е като ведомствен с Постановление на Министерския съвет № 807/6 октомври 1952 г.

До 1999 г. Централният военен архив е подчинен на Министерството на отбраната и на Генералния щаб. С Постановление № 237/ 21 декември 1999 г. е прехвърлен към Главно управление на архивите при Министерския съвет.

Към настоящия момент фондовата наличност на Дирекция “Държавен военноисторически архив” наброява 3401 фонда с 424326 архивни единици (в това число 61 лични фонда с 1821 архивни единици). Регистрирани са и 303 частични постъпления.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.