Изложбени зали „Рафаел Михайлов“В ИЗЛОЖБЕНИ ЗАЛИ „РАФАЕЛ МИХАЙЛОВ” СЕ ОРГАНИЗИРАТ И ПРОВЕЖДАТ МЕЖДУНАРОДНИ, НАЦИОНАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ,КОЛЕКТИВНИ И ИНДИВИДУАЛНИ ИЗЛОЖБИ, СИМПОЗИУМИ, ПЛЕНЕРИ, ТЪРГОВСКИ ИЗЛОЖЕНИЯ И БАЗАРИ, КОНЦЕРТИ, КОНФЕРЕНЦИИ.


ЗАЯВЛЕНИЯ  ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ

И СЪБИТИЯ С ТЪРГОВСКА ЦЕЛ СЕ ПОДАВАТ

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО,

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

НА АДРЕС:

Община Велико Търново

5000 Велико Търново
пл. "Майка България" № 2
www.veliko-tarnovo.bg


АДРЕС НА  ИЗЛОЖБЕНИ ЗАЛИ „РАФАЕЛ МИХАЙЛОВ”:


5000 Велико Търново
ул. „Рафаел Михайлов“ № 1

тел. 062 62 15 25

e-mail : hall_r.mihailov@ abv.bg

 

Уредник:

Станимир Спиридонов Борисов,
тел. 0884 201 225

Организатор:

Мария Маринова,
тел. 0884 037 556

 

Изложбени зали "Рафаел Михайлов"

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.