Младежки дом - Велико Търново

Адрес: гр. Велико Търново 5000
ул. Христо Ботев 15 вх. А, пк 162

Румен Петров, директор

телефон / факс: 062 62 26 96

Официална интернет страница

Младежки дом - Велико Търново е създаден през 1969 г. Младежкият дом е институция, която активно работи с деца и младежи:

 • в областта на изкуствата – музика, изобразително изкуство и керамика, театър, танц, литература;
 • в областта на образованието – чуждоезиково обучение, компютърна грамотност;
 • в областта на религиозното възпитание;
 • работа с деца и младежи в неравностойно положение;
 • екология;
 • развитие на международни връзки;
 • трудова заетост на младежите след 16-годишна възраст;
 • социална реализация и адаптация;
 • осмисляне на свободното време;
 • откриване на нови, нестандартни форми на общуване;
 • активни международни и национални младежки контакти;
 • превантивна работа срещу негативни социални феномени като детската престъпност, наркоманията, отчуждението и др.
 • Спортни и туристически прояви.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.