31.03.2014 12:12

Състоя се втора дискусия за обсъждане на Общински план за развитие на Велико Търново

Днес, 31 март в общината се състоя втори дискусионен форум, посветен на общинския план за развитие на Велико Търново.
Авторите на проекта представиха своята разработка пред кмета на Община Велико Търново Даниел Панов, председателят на Великотърновски общински съвет г-н Николай Ашиков, заместник-кмета г-жа Снежана Данева, общински съветници, директори на дирекция в общинска администрация, както и представители на културни институции и представители на неправителствени организации.
Архитект Белин Моллов - ръководител на фирмата, разработваща проекта коментира: „Общинският план за развитие е най-важният общински документ и инструмент за управление. Той е важна част от стратегическото планиране за развитие на общината. Направен е подробен анализ, както на състоянието, така и на тенденциите в развитието на общността и общината. На базата на анализ и направени множество анкети са направени стратегически предложения в ключовите области, които отразяват намеренията на общността“.
„Изявено културно наследство, туризъм, образование, наука, жизнена среда и качествени услуги, шансове и възможности за развитието на населените места, местен бизнес - малки и средни предприятия“ - това е формулировката на стратегическата визия за развитието на Община Велико Търново. Стратегическото място, което общината заема в България и Югоизточна Европа са водещи при формиране на визията за развитието на общината до 2020 година.
Специално място в документа е обърнато на населените места в рамките на общината. Направено е проучване за основните проблеми и се търсят източници за инвестиции в обезпечаване на необходимата инфраструктура, достъпност, достъп до интернет, подпомагане и на най-малката местна инициатива, подобряване на здравните услуги. До 15 април ще бъдат отразени всички направени в администрацията предложения, препоръки и коментари по отношение на изготвяният общински план за развитие.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.