17.04.2014 15:30

Класирани проекти по програма „Изкуство и култура Велико Търново 2014“

Програма „Изкуство и култура Велико Търново 2014“ - Класирани проекти

На 14 април 2014 г. бяха разгледани подадените в срок 20 (двадесет) проекта по общи критерии за допустимост съгласно чл. 20 и оценяване по точки съгласно чл. 18 от Програма „Изкуство и култура Велико Търново 2014“, които получиха следното класиране от комисията:
1. UN BESO fiesta 2014 – 155т.
Кандидатстваща организация: Сдружение „Клуб Ун Бесо“
2.      Международен пленер за живопис „Пътища“ – 155т.
Кандидатстваща организация: Представителство на СБХ – гр.В.Търново
3.      Арт лято 2014 – 155т.
Кандидатстваща организация: Фондация „Арт лято“ – Велико Търново
4.      „Усукано по килифарски“ – 155т.
Кандидатстваща организация: НЧ „Напредък 1884“, гр.Килифарево
5.      Дикси джаз фест Велико Търново 2014 – 155т.
Кандидатстваща организация: Фондация „Дикси джаз фест“
6.      „XII-ти международен конкурс „Сребърна Янтра 2014“ – 155т.
Кандидатстваща организация: Сдружение „Сребърна Янтра-2003“, Велико Търново
7.      „Отворено сърце – Велико Търново 2014“ – 155т.
Кандидатстваща организация: Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“
8.      „Таралеж – клуб за културни инициативи“ – 155т.
Кандидатстваща организация: Сдружение „Идействие“
9.  Международен конкурс за инструменталисти – млади изпълнители на класическа музика – 155т.
Кандидатстваща организация: Младежки дом – Велико Търново
10.  „Младежка скулптурна колония – В.Търново“ – 155т.
Кандидатстваща организация: ТД „Трапезица – 1902“
11.  XVIII Старопланински събор „Балкан фолк 2014“ – 153т.
Кандидатстваща организация: „Европейска народна академия“ ООД
12.  „Съхраняване на българския фолклор и традиции чрез организиране на Втори Международен фолклорен конкурс – надпяване, надсвирване и надиграване „Северняшки славеи“ – 153т.
Кандидатстваща организация: Сдружение „Анна-Фолкарт“ - Велико Търново
13.  Фестивал на свободното време – 150т.
Кандидатстваща организация: НПО „Алтернатива за теб“
14.  Международен музикален фестивал – конкурс за вокална и инструментална музика „Звукът на времето“ – 145т.
Кандидатстваща организация: Сдружение с нестопанска цел „Елита“, гр.В.Търново
15.  „Отражения“ – 140т.
Кандидатстваща организация: Сдружение „ПИТА“ - гр.В.Търново
16.  Urban Shortcut /Градска пряка връзка/ - 135т.
Кандидатстваща организация: „Йо Селф Ком“ ЕООД
17.  „Търновските кметове 1877-1944“  - 130т.
Кандидатстваща организация: Сдружение „Книжовна школа Лествица“
18.  Сборник „Велико Търново – мой приказен град“ – 125т.
Кандидатстваща организация: Училищно настоятелство при ЦДГ „Слънце“, гр.В.Търново
19.  Конкурс за авторска и нова песен „Ветринци пее 2014г.“ – 125т.
Кандидатстваща организация: НЧ „Съгласие 1924“, с.Ветринци
20.  „Непресъхващ извор“ – 125т.
Кандидатстваща организация: НЧ „Извор – 1873“, с.Самоводене
Комисията реши следното финансиране:
1. UN BESO fiesta 2014 – 5 000лв.
Кандидатстваща организация: Сдружение „Клуб Ун Бесо“
2.      Международен пленер за живопис „Пътища“ – 5 000лв.
Кандидатстваща организация: Представителство на СБХ – гр.В.Търново
3.      Арт лято 2014 – 7 500 лв.
Кандидатстваща организация: Фондация „Арт лято“ – Велико Търново
4.      „Усукано по килифарски“ – 2 000лв.
Кандидатстваща организация: НЧ „Напредък 1884“, гр.Килифарево
5.      Дикси джаз фест Велико Търново 2014 – 10 000лв.
Кандидатстваща организация: Фондация „Дикси джаз фест“
6.      „XII-ти международен конкурс „Сребърна Янтра 2014“ – 5 000лв.
Кандидатстваща организация: Сдружение „Сребърна Янтра-2003“, Велико Търново
7.      „Отворено сърце – Велико Търново 2014“ – 3 000лв.
Кандидатстваща организация: Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“
8.      „Таралеж – клуб за културни инициативи“ – 4 000лв.
Кандидатстваща организация: Сдружение „Идействие“
9.  Международен конкурс за инструменталисти – млади изпълнители на класическа музика – 5 000лв.
Кандидатстваща организация: Младежки дом – Велико Търново
10.  „Младежка скулптурна колония – В.Търново“ – 3 500лв.
Кандидатстваща организация: ТД „Трапезица – 1902“
            Комисията излезе със следното решение: на кмета на Община Велико Търново инж.Даниел Панов да бъде предложено предоставянето за безвъзмездно ползване на следните зали за времето на провеждане на организираните от съответните организации събития:
1.      XVIII Старопланински събор „Балкан фолк 2014“ – да се предостави за безвъзмездно ползване Летен театър за времето на провеждане на фестивала
Кандидатстваща организация: „Европейска народна академия“ ООД
2.      „Съхраняване на българския фолклор и традиции чрез организиране на Втори Международен фолклорен конкурс – надпяване, надсвирване и надиграване „Северняшки славеи“ – да се предостави за безвъзмездно ползване залата на ДКС за времето на провеждане на фестивала
Кандидатстваща организация: Сдружение „Анна-Фолкарт“ - Велико Търново
Съгласно чл.21а от Правилата, одобрените за финансиране организации следва да подадат в 14-дневен срок преработените проекти съгласно разполагаемия бюджет. Документите се подават в срок до 7 май 2014г. в Център за информация и услуги на гражданите в Община Велико Търново. Следващото заседание на комисията се насрочва за 8 май 2014г., окончателните резултати ще бъдат обявени на 9 май 2014 г.

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.