21.06.2012 11:32

Представиха кандидатурата на Велико Търново за културна столица на Европа и в Брюксел

Кандидатурата на Регион Велико Търново за Европейска столица на културата е представена и в Брюксел. Това съобщи директорът на дирекция „Общинско развитие” Мариела Цонева, която се върна от белгийската столица.

В Брюксел Цонева взе участие в заседанието на групата за устойчиво развитие на туризма като представител на българските общини.  Срещата бе  по покана на Европейската комисия и Комитета на регионите. Регионът е представен с презентацията, която бе направена на изложението в Париж и пред Лигата на историческите градове във Виетнам, съобщи Цонева. Според нея оценката за това, което сме направили, е висока и дори страни, които имат номинирани градове за домакинство на престижната титла, са заявили своята подкрепа за Велико Търново.  „Освен това нашата кандидатура е единствената българска, която се представя пред европейските институции”, подчерта Цонева.

По време на работните сесии са обсъдени няколко стратегически документа. Един от тях е дневният ред за устойчивост и конкурентоспособност на туризма. По думите на Мариела Цонева друг основен документ това е новата политика за развитие на туризма за по-добро партньорство. За да печели по-добре туризмът, към европейските страни-членки е прибавен и регион Западни Балкани. Проведени са и сесии на тема как общините могат да станат двигател за осигуряване на местната инфраструктура с оглед развитието на туризма. Ирландия и Испания са представили своя опит как за последните 4-5 години са увеличили приходите си от туризъм от порядъка на седем пъти. Обсъдени са и механизмите за облекчаване на бизнеса в тази сфера.Така например в Югозападна Англия няма данък туризъм и голяма част от местните налози остават в съответната община.

Мариела Цонева съобщи още, че по време на семинара е очертана и финансовата рамка за следващия програмен период 2014 – 2020 година. Тя е в размер на 1 025 млрд. евро. Парите са разделени в няколко направления. За научноизследователска дейност и иновации; в областта на екологията – за дейности по намаляване вредните газове, адаптиране към климатичните промени и ефективното използване на природните ресурси; устойчив транспорт и облекчаване на трафика; заетост и социални дейности. 81% от целия бюджет ще бъдат заделени за политиката на сближаване, съгласно Лисабонската стратегия. 250 млрд. евро ще бъдат отпуснати на Генералната дирекция за предприятия и промишленост, която администрира европейските програми за туризъм.

За подобряване на туристически услуги за миналата година България е получила 38 млн. евро, съобщи още Мариела Цонева. Въпреки това анализите за предлагането на туристическите услуги в България на ЕК показват отлив на европейските туристи от страната. Един от проблемите е, че 76% от хотелите и къщите за гости нямат он-лайн резервации. „Туроператорите не са добра практика, забавят процеса, не е директен, а европеецът търси лесния начин”, посочи Цонева. 63% от нашите обекти за настаняване нямат уеб страница, а 57% от хотелите изобщо нямат интернет достъп. Това отблъсква туристите и е проблем за претенциозните французи, поляци и германци.

Мариел Цонева информира още, че отново сме в региона с най-слабо икономическо развитие. Заради това обаче помощта, която ще бъде отпусната за следващия период, ще остане същата – около 13 млрд. лева или леко ще се повиши. С 5 на сто обаче ще скочи националният ангажимент по европейските проекти.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.