21.01.2012 16:24

Актуализация на Наредбата за местни такси - вече има и цени за строителни отпадъци и паркинга за изоставени коли

Предложенията бяха разгледани на заседанията на Постоянните комисии към местния парламент

 

Допълнение към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите ще приемат общинските съветници на предстоящата редовна сесия. Тя бе приета на 28 декември 2011 година, но в нея са пропуснати таксите за депониране на строителни отпадъци и съхранение на излезли от употреба МПС.

Предложенията бяха разгледани на заседанията на Постоянните комисии към местния парламент. За депонирането на земни маси от изкопни работи на сметището в село Леденик гражданите и фирмите ще заплащат 1.55 лв. /м3. За леки строителни отпадъци /тухли, керемиди, инертни материали/ – 2.27 лв./м3, за тежки /скални маси, бетонни блокове, бордюри и др./ - 2.74 лв./м3. Въвежда се и нова такса за производствени отпадъци с характер на битови. За тяхното приемане и обработване на депото в Шереметя  ще се плаща по 1.80 лв. за куб. м. Таксите ще се заплащат в Центъра за обслужване на граждани в Общината. Преди това вида и количеството на отпадъците ще се съгласува с експерт от дирекция ТСУ, отдел „Опазване на околната среда”.

Седем лева такса на денонощие е изчислена от администрация за временно съхраняване на излязло от употреба МПС. За целта е определена площадка – общински терен до Радиозавода в района на  кв. „Чолаковци”. „Ако в 14-дневен срок собствениците на изоставени автомобили не дойдат да си ги потърсят и да платят таксата за престоя, колите ще се предават на фирма за разкомплектоване”, обясни Зорница Кънчева, началник отдел „Екология”.

Последните данни на отдела показват, че на територията на Велико Търново има 120 изоставени и излезли от употреба МПС.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.