01.12.2014 16:00

Стартира образователната програма за социално включване „Фурна на мира“: „Правете хляб, а не война!“

На 26 ноември във Велико Търново стартира образователната програма за социално включване „Фурна на мира“: „Правете хляб, а не война!“ по инициатива на мрежа Хлебни къщи. Наши съмишленици в това начинание бяха Националния военен университет „Васил Левски” при град Велико Търново.
Участници бяха деца лишени от родителски грижи и възрастни от местния дом за стари хора. Те дойдоха в „Хлебната къща” на Самоводската чаршия, където всички заедно, в компанията на студенти от Военния университет и подполковник Трендафилов, замесихме хлябовете – своеобразни интерпретации за мир. С много усмивки и добро настроение премина дискусията по темата за мира и войната, какво според всеки един представлява мирът и какво можем да правим, за да го запазим и скрепим. Бяха споделени много интересни истории, лични моменти и любопитни факти от четири различни поколения, които намериха общ език и се обединиха около любовта си към хляба и доброто. Възрастните дами от домът за стари хора показаха майсторство в месенето на тестото и демонстрираха младият си дух. Военните пък от своя страна демонстрираха грижа и внимание към децата и възрастните хора като участваха активно във всичко, което се случваше.
След това, когато хлябовете бяха замесени с много любов и радост, дойде време да бъдат изпечени и споделени с тази голяма весела дружина. За целта всички заедно отидохме във Военният университет, където нетърпеливо ни очакваха още студенти в униформи. Те грижливо бяха поддържали огънят на старите, мобилни, военни пещи, в които изпекохме хляба. Докато чакахме, младите военни ни разказаха за самите пещи – принципите на работа, целта им и още много интересни факти. Много важен момент в тази среща е, че ние променихме предназначението на тези пещи, които са се използвали във времена на война. Ние ги използвахме с мирна цел и успяхме да се обединим около техният огън. Децата бяха изключително ентусиазирани и щастливи от всичко преживяно през този незабравим ден! С възторг заявиха желанието си за повече такива срещи.
Мрежа Хлебни къщи успя да изпълни мисията си – да смеси толкова различни хора и с тяхната помощ да разпръсне посланието „Правете хляб, а не война!”.
Надяваме се, че всеки един ще намери мир в душата си и ще предава нататък посланието за опазването му!

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.