27.11.2014 10:40

Продължава репатрирането на изоставени автомобили

Комисия, назначена със заповед на кмета на Община Велико Търново Даниел Панов продължава дейността по установяване наличието на излезли от употреба моторни превозни средства ИУМПС, на територията на Община Велико Търново. Комисията издирва собствениците, издава предписания за доброволно освобождаване на общинската и държавна площ, заемана от изоставените автомобили. На МПС без регистрационни номера и с неизвестен собственик предписанието се залепва под формата на стикер. При неизпълнение на предписанието кмета на Община Велико Търново Даниел Панов, се издава заповед за принудително преместване на общинската площадка, определена за тази цел. Дейността се извършва от фирма „Максима-2008” ЕООД, която притежава необходимите разрешителни по реда на ЗУО.
Досега комисията е установила наличието на 250 броя ИУМПС, паркирани или изоставени върху общински площи. От тях са издирени собствениците на 250 броя ИУМПС. На същите са изпратени предписания, като 95 броя вече са изпълнени. Издадени са 37 броя заповеди на кмета на Община Велико Търново, за принудително преместване на ИУМПС, чиито собственици не са изпълнили дадените им предписания.
Съгласно Наредбата за излезлите от употреба МПС, ИУМПС е отпадък  по смисъла на §1, т. 17 от ЗУО, когато:
1. МПС е с прекратена регистрация, с уведомление от лицензиран застраховател;
2. МПС, на което не е заверен знакът за технически преглед, съгласно чл.32 от Наредба И-45 за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за техническа изправност;
3. изоставено МПС;
4. Изоставено, регистрирано МПС, което се намира върху имот държавна или общинска площ.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.