29.05.2015 12:30

Велико Търново участва в българо-холандска конференция „Зеленият град - въображаем и реален“

Старата столица става част от платформата „Зеленият град“

Велико Търново участва активно в проведената в София конференция под егидата на Негово Превъзходителство Посланика на Нидерландия.
В работата на конференцията участва министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и представители на президентството, на Европейската комисия в България, съюзът на ландшафтните архитекти и асоциацията на производители на декоративни растения.
Зелените градове са една от основните предпоставки и условия за доброто качество на живот на хората и устойчивото развитие на градовете, каза по време на встъпителните си думи при откриване на конференцията посланик Том ван Оорсхот.
Деница Николова – заместник-министър на МРРБ - Градската среда и околните пространства са обект на комплексен подход, при който трябва да се имат предвид множество елементи - зеленина, паркове и зелени площи, ниски нива на замърсеност на въздуха, екологичен обществен транспорт, добри ландшафтни идеи и проекти. В страната вече има реализирани проекти за изграждане на зелени покриви и стени, които качествено променят градовете в позитивна насока“, каза заместник-министъра на МРРБ.
Тя изрази надежда, че проектантите ще продължат да работят по проекти на зелени покриви и зелени стени на обществените сгради. Това променя облика и създава много по-добро усещане и перспектива за градовете, каза заместник-министъра.
Огнян Златев - представител на ЕК за България припомни, че над 75 % от гражданите на ЕС живеят в големите градове. Градовете са уязвими от последиците от климатичните промени. Градовете трябва да си сътрудничат и да обменят позитивен опит в областта на зелените практики за подобряване на жизнената среда. Възобновяемите енергийни източници имат и ще имат голямо значение за подобряване на градската среда и условията за живот“, заяви той.
Инвестицията в зелени технологии е не само разход, но същевременно и стратегическа инвестиция в по-доброто бъдеще на градовете.
Елица Николова – секретар по икономика и развитие на регионите и инфраструктурата на президента, заяви, че 5,3 млн. души или 73% от българите живеят в градове. Трафика, управлението на отпадъците, нивата на шум и прах, управлението на водите, ефектите на промяната на климата, зелени площи и екологична инфраструктура, екологичният обществен транспорт  са сред основните фактори за създаването на добри условия за живот.
Съюзът на ландшафтните архитекти и производителите на декоративни растения създават платформата Зеленият град“. За сътрудничество на организации и институции за по-добра среда и условия за живот.
„Зеленият град“ е идея, която стартира от Холандия през 2002 година. Сега се поставя началото и в България. Зеленият град е здраве, работещите в офиси са по-продуктивни. Естетически, здравни и икономически аспекти. Зелените покриви и стени спомагат за предпазване от наводнения, помага в борбата в праховото замърсяване, повишава цените на имотите, чувствително намалява разходите за отопление и охлаждане на сградите.
Важна част от концепцията е провеждането на активна информационна политика за запознаване на гражданите с това, колко важни са „зелените“ инвестиции не само в естетизиране на пространствата в градска среда, а и използването на растенията срещу наводнения, като абсорбиращи големи количества вода. Тези инвестиции носят по-добри условия за живот и по-здравословна среда за гражданите.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.