07.07.2015 13:45

График за работа на детските градини през лятото

Със своя заповед  Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов определя график, по който ще работят детските градини през летните месеци.
През летните месеци Юли и Август 2015 година ще продължат да работят детските заведения на територията на Община Велико Търново, при следния график:
Детски градини месец Юли месец Август
ЦДГ „Ивайло” Работи Не работи
ЦДГ „Слънце” Работи Не работи
ЦДГ „Първи юни” Работи Не работи
ЦДГ „Райна Княгиня” Работи Не работи
ОДЗ „Ален мак” Работи Не работи
ОДЗ „Пролет” Работи Не работи
ЦДГ „Евгения Кисимова” Не работи Работи
ЦДГ „Здравец” Не работи Работи
ЦДГ „Соня” Не работи Работи
ЦДГ „Иванка Ботева” Не работи Работи
ОДЗ „Рада Войвода” Не работи Работи
ОДЗ „Кирил и Методий”
Филиал ЦДГ „Слънчев дом”
Не работи Работи

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.