10.02.2016 14:51

Даниел Панов и Зорница Русинова обсъдиха с предприемачи европейското финансиране за пазара на труда и социалното включване

Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов откри предприемачески форум, основната тема на който бе европейското финансиране в подкрепа на пазара на труда и социалното включване. Срещата премина при засилен интерес. Общият ресурс за България по линия на Европейския социален фонд за периода 2014-2020 г. е 2,3 милиарда лева. Близо 1 милиард лева от тях са предназначени за стимулиране на заетостта. Подробности за новите мерки по ОП „Развитие на човешките ресурси” даде заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която бе гост на форума.
Стимулирани ще бъдат младежката заетост и обучение, повишаването на квалификацията на служителите, подобряване на качеството на работните места. Една от целите е бизнесът да бъде стимулиран да наема незаети хора. Включени са също мерки за ограничаване на безработицата сред хората в активна и предпенсионна възраст, активното включване на хората с увреждания и социалното предприемачество. Към предприятията ще могат да бъдат създавани кътове за деца, паркове и спортни зони.
“Форуми като днешния са изключително полезни, а предприемачите получават информация как с европейски средства могат да квалифицират кадри, да повишат конкурентноспособността си и да намерят отговори на всички въпроси, които ги интересуват”, обърна се към присъстващите кметът на Велико Търново Даниел Панов. Той припомни, че в  региона най- добре развит е туризмът, а фирмите от сферата на леката промишленост имат свободни работни места и се нуждаят от кадри.
Един от новите моменти е, че кандидатстването по ОП „Развитие на човешките ресурси” и отчитането ще може да става само по електронен път. Изцяло ще бъдат финансирани проектите на малкия и средния бизнес. Много по-облекчено ще бъде покриването на разходите за транспорт на служители, които живеят в други населени места.
По време на срещата присъства и представител на евродепутата от групата на ЕНП/ГЕРБ. Ирена Бойновска говори за възможностите за директно финансиране на проекти в сферата на пазара на труда и социалното включване. Даниел Панов припомни, че съвместно с Ева Паунова е изготвен подробен анализ за състоянието на пазара на труда в регион Велико Търново. Проучването е много полезно за връзката между образованието и бизнеса, за създаването на нови специалности и обучаването на нужните кадри.
Форумът бе организиран заедно с Обществения съвет по предприемачество към Кмета на Община Велико Търново, в отговор на многобройни запитвания от страна на бизнеса. Присъстваха също председателят на Общинския съвет Венцислав Спирдонов, областният управител проф. Пенчо Пенчев, общински съветници, представители на различни институции и граждани.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.