01.07.2016 15:30

Над 310 000 лева допълнително получава Община Велико Търново за образование

Четири дейности ще бъдат финансирани с допълнителния трансфер

Над 310 000 лева допълнително получава Община Велико Търново от Министерството на образованието и науката. Средствата са част от допълнителните трансфери към бюджетите на общините, които бяха одобрени с три постановления на Министерски съвет през миналата седмица. С тях ще се финансират четири дейности в сферата на образованието.
С малко над 189 000 лева ще бъдат закупени учебници, учебни помагала и познавателни книжки. Те ще бъдат предоставени за безвъзмездно ползване на учениците от I до VII клас, както и на децата на 5 и 6 години, които карат задължителната си предучилищна подготовка.
Близо 67 500 лева са предвидени по Националната програма за оптимизация на училищната мрежа за 2016 г. С тях ще бъдат изплатени обезщетения на освободените педагози и служители в образователната система, включително и при пенсиониране.
Почти 50 000 лева са средствата, с които ще бъдат възстановени транспортните разходи на 134 учители и възпитатели в училищата и детските градини в общината, периода от януари до септември 2016 г. Малко над 4100 лева са заложени изплащане на стипендии на 10 ученици по програмата с мерки за закрила на децата с изявени дарби от държавните и общински училища”.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.