31.12.2016 11:00

След 24 часа непрекъснат снеговалеж улиците и пътищата в общината са почистени и проходими при зимни условия

След непрекъснат снеговалеж в продължение на 24 часа са взети всички необходими мерки, улиците във Велико Търново, пътната мрежа до населените места в общината са разчистени, опесъчени и проходими при зимни условия.
Главните улици в града са почистени и опесъчени. Общо 46 машини работят на територията на общината. Над 24 снегопочистващи и опесъчаващи машини работят без прекъсване цяло денонощие във Велико Търново. 10 машини почистват по републиканската пътна мрежа, а 12 машини работят в населените места. Над 250 тона пясъчно-солна смес са използвани за предпазване от обледяване на уличните платна във Велико Търново до момента.
Близо 70 души извършват ръчно почистване на пространствата на и около спирките на градският транспорт, алейните мрежи в парковете, обществени стълбища и пространства. Извършва се и ръчно опесъчаване на участъци, които са недостъпни за механизирано опесъчаване.
Очаква се в ранните следобедни часове снеговалежът напълно да спре. Веднага след това ще бъде извършено почистване и опесъчаване на всички второстепенни улици и целите квартални улични мрежи на територията на целият град.
114 километра е дължината на пътната мрежа в град Велико Търново, която се почиства.
В град Дебелец по искане на кметицата е извършено опесъчаванена няколко улици. Пътищата до и в населените места на територията на общината са проходими. Нормално е снабдяването с продукти от първа необходимост. Няма сигнали за прекъсване на електрическото захранване и подаването на питейна вода в населените места.
Община Велико Търново припомня на всички граждани при почистване от снега на личните си автомобили да не изхвърлят снега върху вече почистените улични и пътни платна.
Според разпоредбите на Наредба за опазване не околната среда всички собственици, наематели и ползватели на жилищни, търговски сгради, офис и гаражи са длъжни да почистят прилежащите площи. Гражданите са длъжни и да наблюдават стрехите на сградите и при образуване на опасни ледени висулки да предприемат необходимите мерки или да сигнализират за оказване на помощ при премахването им.
Всички сигнали, подавани от граждани в общината се обработват и се предприемат необходимите мерки. Оперативна група от експерти в общинска администрацията от 07,00 ч. тази сутрин координират дейностите по почистване с фирмите, извършващи тези дейности, с кметовете и кметските наместници в населените места и извършват дейности, съгласно подадените от гражданите сигнали за необходимост от почистване.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.