30.12.2016 14:00

Пътищата във Велико Търново и общината са проходими при зимни условия

В условията на продължаващ снеговалеж улиците и пътищата на територията на Велико Търново и в рамките на общината са проходими при зимни условия. Няма населени места, в които да е констатирано прекъсване на електроенергията и водоподаването.
Състоянието на пътната мрежа се следи непрекъснато, заедно с промяната на метеорологичните условия. Към 13,00 ч. на територията на старопрестолния град оперират 10 машини. Служители на общинското предприятие „Зелени системи” ще почистят с приоритет тротоарите, обществени пространства, както и зоните около автобусните спирки и входовете на центровете за социални услуги.
Уличната мрежа на територията на град Велико Търново е с обща дължина от 114,64 линейни километра. Отговорната за зимната й поддръжка фирма разполага с достатъчни количества инертни материали и над 20 машини. За почистването на 146 километра шосета от общинската пътна мрежа също са осигурени достатъчни количества инертни материали и необходимите машини. 
Съгласно Наредбата за опазване на околната среда жителите на Велико Търново, собствениците и наематели на жилищни, търговски, стопански помещения и гаражи са длъжни да разчистват от сняг и лед прилежащите към сградите тротоари, дворни места и пространства.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.