02.05.2017 12:35

Даниел Панов и Националното сдружение на общините настояват за бързо пускане на програмата за модернизация на училища и детски градини

Кметът на община Велико Търново и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в България Даниел Панов отново настоя за бързо възобновяване на мерките за модернизация на училища и детски градини, финансирани с европейски средства. Панов и членове на НСОРБ изразиха категоричната си позиция по време на заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, с чийто ресурс се реализират проектите за образователна инфраструктура.
Пред представители на Европейската комисия, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Управляващия орган на ОПРР отново бе посочено, че 22 общини имат готови и одобрени проекти за десетки училища и детски градини. Необходимият допълнителен финансов ресурс по приоритетна ос „Модернизация на образователната инфраструктура” към ОПРР, който ще позволи реализацията на инвестиционните намерения на общините, възлиза на около 213 милиона лева.
По време на заседанието на Комитета за наблюдение бяха обсъдени различни варианти за намиране на решение на казуса, които са в компетенциите не на служебното правителство, а на бъдещия редовно избран кабинет. От НСОРБ бяха категорични, че възможността материалните бази на редица училища и детски градини със средства от ЕС на бива да бъде пропускана. Представителите на местната власт изразиха надежда, че бъдещият кабинет ще направи всичко възможно за бързата реализация на проектите за училища и детски градини.
Инвестиционното намерение на Община Велико Търново, одобрено от Междинното звено, е на стойност от близо 10 милиона лева. То предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност в три детски градини – „Ален Мак”, „Рада Войвода” и „Пролет”, както и на три училища – СУ „Владимир Комаров”, СУ „Георги С. Раковски”, „Спортно училище Велико Търново”.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.