03.10.2017 11:30

Мобилни пунктове ще събират опасни битови отпадъци във Велико Търново

Община Велико Търново съвместно с фирма „БалБок Инженеринг“ АД организира мобилни събирателни пунктове на следните опасни отпадъци от бита:
- опасни отпадъци от бита - лекарства с изтекъл срок на годност, замърсени опаковки, живачни термометри и флуоресцентни тръби, почистващи препарати, дезинфектанти и химикали, пестициди, бои, мастила, лепила.
На кампанията ще се събират и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми.
Пунктовете ще бъдат разположени:
· 05.10.2017 г. от 10:00 часа до 16:00 часа.
Паркинг до микропазар "Бузлуджа"
· 06.10.2017 г. от 10:00 часа до 16:00 часа.
Пред МОЛ Велико Търново /паркинга на ул. „Симеон Велики“ /срещу МОЛ Велико Търново/
Събирането на опасни битови отпадъци е част от реализация на ангажимента, който общината има в изпълнение изискванията на Закон за управление на отпадъците, както и на политиката за насърчаване на устойчивото развитие.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.