29.03.2018 12:45

Община Велико Търново осигурява над 805 000 лева за модернизация на образователна инфраструктура

805 767 лева ще осигури Община Велико Търново за модернизация на образователна инфраструктура. Сумата представлява съфинансиране по одобрен европейски проект, с който общината ще получи още 7,9 милиона лева по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Със средствата, чийто общ размер е 8,7 милиона лева, ще бъдат обновени базите на три училища - СУ „Владимир Комаров“, СУ „Г. С Раковски“ и „Спортно училище Велико Търново“, както и три детски градини – „Пролет“, „Ален мак“ и „Рада Войвода“.
Ще бъдат реализирани групи от дейности, обобщени в три направления: постигане на енергийна ефективност; подобряване на базите на училищата и детските градини чрез конструктивно укрепване, основни вътрешни и външни ремонти, обзавеждане, осигуряване на достъпна среда на сградите; изграждане на инсталации с възобновяеми енергийни източници.
Сумата от 805 767 лева Община Велико Търново ще осигури чрез поемане на дългосрочен дълг от Фонда за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ“ ЕАД. Кредитирането, което е заложено и в Бюджет – 2018, бе одобрено по време на днешното заседание на Великотърновски общински съвет. 60-месечен е погасителният план, а месечните вноски по никакъв начин не създават финансови трудности пред Община В. Търново.
Заместник-кметът на Старата столица Снежана Данева-Иванова обясни, че условията, свързани с кредита, са много добри и обезпечават оптималната реализация на инвестиционното намерение. Те са напълно съпоставими и дори по-изгодни спрямо банковите институции, предвид нивата на EURIBOR – средното лихвено равнище на банките в еврозоната.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.