14.09.2018 15:00

Временна организация на движението за периода 21 - 24 септември

Във връзка с подготовка и реализация на програмата за тържествено честване на 110 години от обявяване Независимостта на България  ще настъпят следните временни промени в организация движението на МПС :
На 21 септември /петък /
-за времето от 05,45 до 07,00 ч. за движение на МПС ще бъдат затворени : Площад „Цар Асен I“, както и свързаните с него улици;
- за времето от 15,30 до 18,00 ч. за движение на МПС ще бъде затворена ул. „Васил Левски“ в участъка от Студентски стол  № 2 до кръстовището с ул. „Христо Ботев“;
- за времето от 12,00 до 23,00 ч. за движение на МПС ще бъде затворена ул. „Г.С.Раковски“.
На 22 септември /събота/
- за времето от 08,30 до 22,30 ч. за движение на МПС ще бъде затворен Площад „Цар Асен I“, както и свързаните с него улици;
- за времето от 10,30 до 13,30 ч. за движение на МПС ще бъде затворен Площад „Цар Асен I“, както и свързаните с него улици;
-  за времето от 11,00 до 19,00 ч. . за движение на МПС ще бъде затворена ул. „Васил Левски“ в участъка от кръстовището с ул. „Цар Освободител“ до  кръстовището с ул. „Христо Ботев“;
- за времето от 14,00 до 16,30 ч. за движение на МПС ще бъде затворена ул. „Васил Левски“ в участъка от Студентски стол  № 2 до кръстовището с ул. „Христо Ботев“;
- за времето от 11,30 до 14,30 ч. за движение на МПС ще бъде затворено кръстовището на ул. „Христо Ботев“ в участъка от ул. „Хаджи Димитър“ до кръстовището с ул. „Васил Левски“;
- за времето от 17,30 до 19,00 ч. . за движение на МПС ще бъде затворена ул. „Васил Левски“  от кръстовището с ул. „Цар Освободител“ до кръстовището с ул. „Христо Ботев“ и ул. „Независимост“ до кръстовището на ул. „Христо Ботев“ с ул. „Княз Ал. Дондуков“;
- за времето от 09,00 до 23,00 за движение на МПС ще бъде затворен Площад „Самоводска чаршия“;
- за времето от 13,00 до 15,45 ч. за движение на МПС ще бъде затворен Общински път  от РП 1-4  „София –Варна“- ЖП гара Велико Търново, път около хълма Света гора до кръстовището с ул. „Теодосий Търновски“ с ул. „Димитър Найденов“
Автобусните линии на градският транспорт в този участък ще ползват за този период следният обходен маршрут : От Южен пътен възел по РП 1-4- пътно кръстовище към кв. „Света гора“- начална спирка на ул. Теодосий Търновски“ и обратно.
23 септември /неделя/
- за времето от 09,30 до 11,00 ч. за движение на МПС ще бъде затворен Площад „Цар Асен I“, както и свързаните с него улици;
- за времето от 09,00 до 22,00 ч. за движение на МПС ще бъде затворена ул. „Г.С.Раковски“;
-за времето от 10,00 до 13,30 ч. за движение на МПС ще бъде затворен подходът от гара „Трапезица“ към кръстовището с ул. „Дервеня“;
- за времето от 17,00 до 22,30 ч. за движение на МПС ще бъдат затворени пътният подход към Художествена галерия „Борис Денев“, ул. „Васил Левски“ от Студентски стол № 2 до кръстовището с ул. „Христо Ботев“;
През Стамболов мост ще се осъществява пропускателен режим
-за времето от 20,00 до 22,30 ч. за движение на МПС се затварят ул. „Независимост“, Стефан Стамболов“, „Генерал Гурко“, „Хаджи Димитър“ и „Митрополит Панарет Рашев“.
24 септември /понеделник/
- за времето от 09,00 до 22,00 ч. за движение на МПС ще бъде затворена ул. „Г.С.Раковски“.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.