14.09.2018 17:00

Комисия провери условията за пътна безопасност край учебните заведения

Разширена комисия провери условията за пътна безопасност край всички училища и детски градини на територията на Велико Търново и населените места от общината. Работната група от експерти и специалисти бе сформирана със заповед на кмета на Старата столица Даниел Панов и бе с председател заместник-кмета проф. Георги Камарашев. В състава й бяха включени служители от дирекциите „Образование, младежки дейности и спорт“, „Строителство и устройство на територията“, звеното по сигурност, така също представители на сектор „Пътна полиция“ и дружеството „Организация на движението, паркинги и гаражи“.
Комисията обстойно огледа състоянието на пешеходните пътеки и на тротоарите пред учебните заведения, наличието на съответната вертикална сигнализация, целостта на парапетите и оградите пред входовете на училищата.
Основната констатация бе свързана с освежаването на част от пешеходните пътеки пред училищата и с монтирането на липсващи пътни знаци и парапети.
Вече се прилагат конкретни мерки, а дейностите ще продължат и през уикенда с цел гарантиране на пътната безопасност пред учебните заведения.
По време на първия учебен ден /17 септември/ пред всяко училище и детска градина ще бъде осигурено полицейско присъствие.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.