10.01.2013 14:00

Конкурс за куратор на изложба живопис, графика и съвременни алтернативни изкуства

  Изложбата ще се проведе от 26 април до 26 май  2013 г. в  гр. Твер, Русия по покана на кметството на града. Целта на колекцията, която ще бъде представена, е да направи една моментна снимка на състоянието и тенденциите на съвременното българско изкуство на художниците от Велико Търново. Поради сложността на проблема с транспортирането на работите се налагат ограничения в жанровете и формата.

Задачата на куратора е да подбере и предложи за участие автори с до три творби живопис и до три творби графика, както и проекти за алтернативни изкуства - инсталации и други съвременни форми, като те бъдат съобразени с ограниченията за транспортиране и експониране на място в град Твер.

Изискваните за кандидатите документи са:

§   Образование - магистър по изобразително изкуство или изкуствознание;

§   Професионален опит като куратор на изложби или галерист;

§   Заявление за участие в конкурса (свободен текст).

Конкурсът ще се проведе чрез събеседване с комисия, назначена от кмета на Община Велико Търново.

Документи се приемат до 15.02.2013г. в центъра за информация и услуги на гражданите. Събеседването с одобрените кандидати ще се проведе до 22.02.2013г.

За допълнителна информация - дирекция „Култура и туризъм”, г-жа Нелина Църова, тел. 619 418 или мобилен 0885 565 515.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.