27.06.2019 12:00

Със заключителна пресконференция и церемония официално откриване с водосвет приключва проект „Подобряване на бизнес средата в западна индустриална зона“

Проект BG16RFOP001-1.009-0003 „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Със заключителна пресконференция  и официално откриване с водосвет  на 02.07.2019 г. /вторник/ приключва  проект на Община Велико Търново за благоустрояване на физическата среда, повишаване на качеството на живот, както и социално включване и подобряване на екологичната среда с обект на интервенция:  Западна индустриална зона, гр. Велико Търново.
Заключителната пресконференция във връзка с приключване на проекта ще се проведе на 02.07.2019 г. /вторник/ с начален час: 10.00 ч. в Регионален  пресклуб на БТА - Велико Търново (адрес: ул. Христо Ботев" № 2, гр. Велико Търново);
Церемонията по „Официално откриване“ на обекта ще се проведе на 02.07.2019 г. /вторник/ с начален час: 11.30 ч. на кръговото кръстовище на ул. “Никола Габровски“, ул. “Сан Стефано“ и ул. „Козлуджа“ /Западна индустриална зона, гр. Велико Търново/;
Проектът е с продължителност: 17.01.2017 г. – 17.07.2019г с общ бюджет 1 625 972, 02 лв., от които:
Съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие: 1 382 076, 21 лв. 
Национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България: 243 895, 81 лв.
Изпълнени са дейности по ремонт, рехабилитация и доизграждане на техническата инфраструктура, направа на нови тротоарни и улични настилки, улично осветление и паркоустрояване, осигуряване на транспортния достъп до и на територията на Западна индустриална зона, по ул.“Никола Габровски“, ул. “Шемшевско шосе“ и ул.“Козлуджа“, където са локализирани промишлени предприятия, складови бази, учебни заведения и спортни терени. Изборът на проектните дейности е провокиран от  потребността за постигане на модерна промишлена зона, чрез подобряване на свързаната с бизнеса и предприемачеството техническа инфраструктура, почистване и рекултивация на обекта на интервенция, внедряване на озеленителни и ландшафни решения, което позволява на нейната територия да бъдат разположени леки, асемблирани и преработващи индустрии и бази, логистични и търговски центрове. Изпълнени са нови дъждоприемни шахти с чугунени / полимербетонови/ решетки; повдигнати са чугунените капаци за ревизионните шахти на уличното платно.
Извършен е демонтаж на въздушния кабел за захранване на уличното осветление по улиците „Шемшевско шосе“ и ул. „Никола Габровски“ и вляво по улица „Козлуджа“. Засадени са дървесни фиданки и едноразмерни дървета, като оформените алеи и площадки с растителност създават открити и полуоткрити пространства, които представляват естествена преграда от съседните имоти и улици и осигуряват благоприятна градска среда. Монтирани са указателни табели тип Ж7 за указване именaтата на прилежащи пресечки и фирми, както и указателни табели с имената на трите улици. Изпълнена е нова хоризонтална маркировка и нова вертикална сигнализация от стaндартни светлоотразителни пътни знаци II типоразмер и нови индивидуални пътни знаци за указване на посоки, имена на предприятия и имена на улици. Обектът, предмет на настоящия договор и реализиран с европейско финансиране е проектиран, изпълнен и поддържан в съответствие с изискванията за достъпна среда.

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.