10.07.2019 14:00

Голям е интересът към виртуалната мрежа за занаятчии FairDeal

Голям е интересът към бъдещата платформа за електронна търговия чрез виртуални магазини за занаятчийски продукти FairDeal. Бъдещата дигитална мрежа бе представена във Велико Търново през уикенда, а за целта бяха организирани специализиран семинар с дискусионна част, както и голям занаятчийски базар. Събитието бе посетено от десетки занаятчии и производители от България и Румъния, които участваха и в базара.
Цялостната концепция за работни процеси на платформата за онлайн търговия, нейните предимства, основни модули и функционалности бяха описани обстойно от Павел Христов – ръководител на проект “FairDeal – мрежа платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество“. Създаването на иновативната маркетинг система е финансирано по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020, приоритетна ос 4 – „Квалифициращ и приобщаващ регион“. Водеща организация по проекта е Община Велико Търново, а партньори са Асоциация „Диманш“ /Румъния/, Двустранна българо-румънска търговска камара (България), Национален театър „Марин Сореску“ – Крайова /Румъния/.
FairDeal е уеб-базирана платформа, която ще бъде достъпна от всяка точка на света и ще скъси драстично пътя между производители и потребители. Голямо предимство e възможността за интеграцията й с доказани търговски портали. Платформата е замислена като софтуерно приложение - междинно звено, осигуряващо виртуална информация за продуктите и дейността на заинтересованите представители на целевите групи – търговци и занаятчии от трансграничния регион.
Взаимодействието между традиционни форми на промоция, маркетинг и иновативни решения, цели насърчаване на предприемачеството, даване на нова насока в развитие и повишаване ефективността на малкия и среден регионален бизнес. Проектът дава повече възможности за самостоятелна заетост, трудова мобилност и надомна работа.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.