04.10.2019 14:00

1188 кг. опасни битови отпадъци предадоха за два дни гражданите на Велико Търново

По време на проведената на 2 и 3 октомври 2019 г. кампания за събиране на опасни битови отпадъци гражданите на Велико Търново събраха и предадоха в двата мобилни пункта 1188 кг. битови отпадъци, които ще бъдат обезопасени и рециклирани.
За пореден път гражданите на Старата столица проявиха активност и висока гражданска и екологична отговорност, предавайки съхранявани от тях в домакинствата опасни битови отпадъци.
Този акт на загриженост за опазване и съхраняване на чиста и безопасна жизнена и градска среда изключително позитивно подпомага устойчивата политика на Община Велико Търново не само в отговорно гражданско поведение на възрастните, но и възпитаване на децата и младите хора към такова поведение, за да запазим чист и красив нашият прекрасен град и в бъдеще.
В продължение на двата дни на кампанията в двата мобилни пункта на компанията- партньор „Балбок инженеринг“ бяха предадени:
- Опасни отпадъци от домакинствата (замърсени опаковки, лекарства с изтекъл срок на годност, луминисцентни тръби, киселини и бои) - 218,4 кг.
От пункта в кв. „Бузлуджа“ на 02.10 - 52,900 кг.
От пункта в кв. „Колю Фичето“ на 03.10 - 165,500 кг.
 - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване - 740 кг.
От пункта в кв. „Бузлуджа“ - 360 кг.
От пункта в кв. „Колю Фичето“ - 380 кг.
 - Негодни за употреба батерии и акумулатори - 8 кг.
От пункта в кв. „Бузлуджа“ - 6 кг.
От пункта в „Колю Фичето“ - 2 кг.
- Излезли от употреба гуми - 220 кг.
От пункта в кв. „Бузлуджа“ - 100 кг.
От пункта в „Колю Фичето“ - 120 кг.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.