16.01.2020 15:00

Жителите на Велико Търново вече могат да заплащат местните данъци и такси

Жителите на Велико Търново и населените места от общината вече могат да заплащат местните данъци и таксата за битови отпадъци за 2020 г. Ставките за налозите върху недвижими имоти и автомобили, както и таксата за битови отпадъци остават без промяна и не са увеличени.
Съобщения за дължимите суми ще бъдат изпратени в законоустановения срок, който е до началото на март.
Вноските могат да бъдат направени на две части - до 30 юни и до 31 октомври.
5% е отстъпката, ако данъците върху сградите и превозните средства бъдат платени в целия им размер до 30 април.
Плащанията се приемат на следните места - в централния офис на Общинска данъчна служба /ул. „Христо Караминков" №19/ в изнесените центрове в Мол Велико Търново /ул. „Оборище" №18/ и в кв. „Чолаковци” /СОУ „Владимир Комаров”, ул. „Бяла Бона" №9/, а също по електронен път, на касите на „Изипей” и Банка ДСК, чрез пощенски запис и по банков път.
Цялата налична информация е на сайта на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/mestni-danci-i-taksi/

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.