14.09.2020 16:30

Екология, образование, културно наследство и местно самоуправление – във фокуса на партньорството между Велико Търново и Швейцария

Кметът Даниел Панов се срещна с посланик Мюриел Берсе Коен

Посланикът на Швейцария Мюриел Берсе Коен посети Велико Търново, където бе посрещната от кмета Даниел Панов. Двамата проведоха работна среща, по време на която бе подчертано доброто двустранно сътрудничество и посоките, в които то може да се развива и разширява. Една от стъпките е и партньорство между Велико Търново и град със сходен профил – богато културно-историческо наследство, средище на образованието и културата, икономически център.
„Швейцария има много добър опит в сферата на екологията и разделното събиране и третиране на отпадъците, а също и в областта на местното самоуправление и децентрализацията. Това са много важни области, в които обмяната на опит, изучаването и прилагането на добри практики ще са от полза за всички български общини. Същото важи за опазването на културно-историческото наследство, за моделите, по които могат да бъдат подкрепяни собствениците на частните сгради с културна стойност“, коментира кметът Даниел Панов.
Сферата на образованието и моделите на реакция при бедствия и аварии също бяха набелязани като сфери за разширяване на партньорството.
Сред темите бе и очакваното увеличение на финансирането по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Предстои конкретизиране на приоритетите на финансовата помощ, за да не се дублират мерките с други програми и механизми.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.