28.09.2020 10:30

Община Велико Търново осигурява топъл обяд до дома на 60 души от най-рисковите и уязвими групи

От 1 октомври Община Велико Търново стартира безплатно предоставяне на приготвена храна за обяд до домовете на 60 души от най-рисковите и уязвими групи. Услугата е предназначена за лица, които са затруднени да осигурят сами прехраната си поради бедност и продължителна социална изолация в условията на продължаващата извънредна епидемична обстановка, произтичаща от необходимостта за ограничаване разпространението на коронавирус (covid-19).
Инициативата се реализира в изпълнение на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Велико Търново“, финансиран по програма „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020". Средствата, необходими за реализацията на проекта са в размер на 3 828.00 лв. и са осигурени от чрез Агенцията за социално подпомагане.
Основна цел е да бъдат подпомогнати хората в най-рисковите и уязвими групи за разпространението на зараза с коронавирус (covid-19). С проекта им се предоставя възможност в максимална степен да ограничат излизането от дома и посещенията на места, при които се наблюдава струпване на голям брой хора, в т. ч. магазини за хранителни стоки, пазари и др.
Потребителите следва да бъдат в някоя от целевите групи:
  • Хора с ниски доходи, под линията на бедност за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
  • Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, които живеят сами и нямат близки и не са в състояние да си осигурят прехраната;
  • Лица, които поради възрастта си, трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.
Основни критерии за приоритетно включване на лица в програмата при запълнен капацитет са:  бедност, ниво на материални лишения и степен на ограничения, невъзможност на лицето /самостоятелно или с подкрепата на неговите близки/ за набавяне на приготвена храна.
Крайните бенефициенти ще получават напълно безплатно приготвена храна за обяд (супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт) в делничните дни от месеца. Храната ще се приготвя и доставя до домовете на потребителите от базата на Домашен социален патронаж - Дебелец. С оглед прилагане на най-високите стандарти и критерии за санитарно-хигиенна безопасност и противоепидемична защита, храната ще се предоставя в кутии за еднократна употреба.
 Проектът ще продължи до 31.10.2020 г. вкл. (22 работни дни).
Хората, които попадат в обхвата на целевата група и отговарят на критериите, могат да направят заявка за получаване на топъл обяд до Община Велико Търново всеки работен ден – на телефон 062/ 619220 - от 8:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.