10.11.2020 16:00

Одобрени са проектите за две нови детски градини и реконструкция на две училища във Велико Търново

Община Велико Търново е с одобрени проекти за две нови детски градини и реконструкция на две училища в старопрестолния град. Финансирането ще бъде осигурено по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 на Министерството на образованието и науката. Общата инвестиция в образователната инфраструктура в старопрестолния град ще надхвърли 5,2 милиона лева.
800 000 лева ще бъдат отпуснати за довършване на Детска градина „Шареният замък“, която се строи в кв. „Зона Б“ и ще бъде за 120 деца. Още близо 3 милиона лева ще бъдат осигурени за изграждането на нова детска градина в квартала „Картала“ – това е друг от ангажиментите на Даниел Панов към местните жители.
Одобрен е проектът за реконструкция на сградата на Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“. Инвестицията ще бъде за над 1,3 милиона лева. Още близо 100 000 лева ще бъдат вложени в дейности по реконструкция на помещения в Основно училище „Бачо Киро“. По този начин и двете учебни институции ще могат да преминат в едносменен режим на обучение. 

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.