20.11.2020 09:00

Монтират новите отоплителни уреди по проекта за преход към екологично отопление на домакинствата във Велико Търново

Започнаха доставките и монтажът на новите отоплителни уреди за 58 домакинства във Велико Търново, класирани в пилотната фаза на интегрирания проект „Българските общинни работят заедно за по-чист въздух“. Всеки от одобрените кандидати ги получава безвъзмездно, а дейностите по премахването на старите печки също са безплатни.
Осигуряването на новите уреди за отопление бе забавено за кратък срок заради процедурите по Закона за обществените поръчки. Монтажът на съоръженията на пелети продължава и през следващите дни, а до средата на декември това ще бъде сторено и с газовите уреди.
Новите придобивки за домакинствата са напълно безплатни за хората, петгодишен е гаранционният им срок.
В следващата фаза на проекта – Основната, броят на обхванатите домакинства във Велико Търново ще достигне 548. Продължителността на всички дейности е до октомври 2024 година.
Проектът обединява усилията на шест общини – Столична /координиращ бенефициент/ и Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново, Монтана и НПО Клуб „Икономика 2000“ /асоциирани бенефициенти/. В резултат се очаква намаляване на замърсяването с фини прахови частици в шестте общини със 158 тона годишно.
С подкрепата на Програма Life+ на Европейската комисия безвъзмездно по проекта се финансира доставка и монтаж на ново отоплително оборудване в жилището на одобрения кандидат. Новите уреди могат да бъдат: пелетна топловъздушна камина, пелетна камина с водна риза, пелетен котел с водна риза, газов котел, газов конвектор, стоманени панелни радиатори. Безплатно за домакинството е също демонтирането на старото отоплително оборудване, работещо на дърва и/или въглища, изнасянето от жилището и предаването му за рециклиране.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.