18.02.2021 14:10

Бъдете активни – участвайте в планирането на следващите седем години от развитието на Община Велико Търново

Подготовката на новия седемгодишен период от развитието на Община Велико Търново предстои да се осъществи в близките месеци. Участието на гражданите е от съществено значение за правилния подход в планирането и идентифицирането на приоритетите за развитие.
Във връзка с разработването на Плана за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г., Община Велико Търново отправя покана към своите жители и всички заинтересовани страни да се включат в анкетно проучване, чрез което да изразят своето мнение за бъдещото й развитие.
Целта на проучването е, базирайки се на общественото мнение, да обобщи приоритетите за развитие на общината и да уточни към какво да бъдат насочени усилията през новия програмен период. Анкетите са напълно анонимни, а резултатите ще бъдат представени в обобщен вид.

Повече информация за допитването можете да намерите на специално разработената интернет страница: https://veliko-turnovo-next7.eu/anketi/

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.