18.05.2021 14:30

Община Велико Търново запазва подобрения си кредитен рейтинг въпреки пандемията

Община Велико Търново запазва подобрения си кредитен рейтинг и стабилната перспектива. На фона на пандемията от Covid-19 и неблагоприятните последици оценката е показателна за доброто и балансирано финансово управление.
Кредитният рейтинг на общината е BBВ-, а перспективата е оценена като стабилна.
През 2020г. Община Велико Търново продължава да се характеризира с положителен оперативен резултат. Инвестиционният резултат е също положителен. Размерът на стратегическите и с дългосрочна полза капиталови разходи, реализирани от общината през 2020г., възлиза на 9,1 млн. лв., което е най-високата им стойност за последните пет години и представлява годишен ръст от 4.5%. Това се посочва в изследването на Българската агенция за кредитен рейтинг, което е в основата на потвърдения кредитен рейтинг.
Независимото проучване и оценка са фактори, насърчаващи инвестициите, което е особено важно в процеса на икономическо възстановяване след пандемията.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.