29.07.2021 12:00

Изложба на тема "Кърменето днес и през вековете"

Целта на изложбата е запазване и популяризиране на прекрасните ползи от кърменето.
Условия за участие:
В двете подтеми на изложбата:
-Кърменето, отразено в българското и световно изкуство и       
-Кърменето в градска среда, могат да участват всички пълнолетни граждани на община Велико Търново с предоставяне на репродукции на картини, цитати от творби, стихотворения, разкази, лично творчество или снимки, в които е заложена темата за кърменето.
Творбите трябва да бъдат представени не по-късно от  02. 08. 2021 г. на адрес:
РЗИ - Велико Търново, стая 705 или 802  
гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 23,
или на ел. поща  pbpz@rzi-vt.bg
Най-добрите творби ще бъдат отличени с ваучери.
Всеки участник може да участва с неограничен  брой материали.
Кандидатите приемат условието творбите им да бъдат използвани за отпечатване (на календар, плакат и др.) и популяризиране на кърменето сред обществеността.
Критерии за участие:
-съответствие с темата на изложбата;
-сила на посланието и оригиналност на идеята;
-позитивно послание и цялостно въздействие.
Изложбата на всички предоставени творби ще се състои по време на  традиционния Празник на открито, на 03 август 2021 година в парк „Дружба”, Велико Търново от 10:00 часа, при спазване на противоепидемичните мерки.
Координати за допълнителна информация:
д-р Светлана Моминска – 0877045076; pbpz@rzi-vt.bg
Тони Калушкова - 0988918176; t_kalushkova@abv.bg

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.