25.08.2021 10:00

С публично промоционално събитие „Ден на отворените врати“ на 8 септември приключва изпълнението на проект “Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма”

На 08.09.2021 г. ще се проведе публично промоционално събитие „Ден на отворените врати“, с предоставен свободен достъп за разглеждане на реновираната по проекта Художествена галерия „Борис Денев“ за запознаване на обществеността с необятния свят на изкуството. В рамките на проекта са реализирани инвестиции с прилагане на мерки и дейности, целящи повишаване на енергийната ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, със запазване на автентичната визуализация и експресивното въздействие на съществуващата обемно - пространствена композиция. Изпълнени са дейности за развитие, маркетинг, популяризиране и устойчиво използване на съвместния интегриран туристически продукт „Изкуство и култура, както и Модернизация на Художествена галерия "Борис Денев", гр. Велико Търново и Двореца - музей „Маринку“ в гр. Калафат, Румъния, за да се  превърнат в модерни центрове за изкуство и да привлекат значителен брой туристи чрез  организиране и популяризиране на съвместни изложби и провеждане на събития и прояви на открито в прилежащите пространства на обектите. Проектът използва иновативен подход за валоризиране и устойчиво използване на общото културно наследство за по - нататъшно развитие на културния и събитиен туризъм в района на трансграничния регион, като същевременно създава атрактивен и устойчив съвместен интегриран туристически продукт „Изкуство и култура“, базиран на предварителни проучвания на предимствата на гр. Велико Търново, България и гр. Калафат, Румъния като утвърдени национални исторически и културни центрове с потенциал за предоставяне на интегрирани туристически услуги на регионално ниво. В рамките на проекта ще се проведе 5 –дневно културно събитие „Градско изкуство“ в гр. Велико Търново в периода 07-11 септември в обхвата на паметник „Асеневци“, до Художествена галерия „Борис Денев“. Целевите групи по проекта са образователни и обучителни центрове, участници в интерактивните инициативи, музеи и културни институции, публични институции, представители на туристическия сектор и културни оператори, обществеността от трансграничния район.
Програмата за събитията може да намерите на тази страница.
Организираните по проекта дейности ще бъдат проведени при спазване на всички противоепидемични мерки срещу COVID-19.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.