10.09.2021 15:00

Община Велико Търново продължава грижата за рискови групи в условията на пандемия

Вече четири месеца Община Велико Търново изпълнява успешно Проект „Патронажна грижа+”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът, стартирал през месец май, се реализира в две направления: „Патронажна грижа“ и „Превенция на covid-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“.
Съгласно заложените по проекта цели са назначени общо 62 лица за 12-месечен период от стартирането на услугите.
В рамките на Направление 1 „Патронажна грижа“ е осигурена заетост на 27 лица. Те се грижат и помагат на 168 жители от 16 населени места в общината чрез предоставяне на мобилни здравно-социални услуги в домашна среда. Потребителите са възрастни хора и лица с увреждания, живеещи във Велико Търново, Килифарево, Дебелец, с. Плаково, с. Вонеща вода, с. Пъровци, с. Присово, с. Церова кория, с. Миндя, с. Арбанаси, с. Никюп, с. Леденик, с. Ново село, с. Русаля, с. Хотница и с. Емен.
По Направление 2 „Превенция на covid-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“, до момента по проекта е назначен допълнителен персонал от общо 35 души. От тях 24 са длъжност „Хигиенист“, а 11 - на длъжност „Санитар“ в 17 от социалните услуги, делегирана от държавата дейност, които се предоставят и управляват от Община Велико Търново.
Ключов приоритет за Община Велико Търново продължава да бъде осигуряването на трудова заетост на лица в неравностойно положение, включително и на хората с увреждания. От 35-е служители, назначени по Направление 2 на проекта, 18 са потребители на социални услуги, а 16 от тях са хора с трайни увреждания. Предвид спазването на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, 12 от лицата работят на 4-часов работен ден.
Дейностите по Проект „Патронажна грижа+ в Община Велико Търново“ ще се реализират до 5 май 2022 година. При необходимост в социалните услуги ще продължи назначаването на допълнителен персонал по проекта. 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.