25.03.2022 12:30

Заместник-кметът на Велико Търново Нейко Генчев: Общината категорично подкрепя развитието на приобщаващото образование

Имате пълната подкрепа на Община Велико Търново в процесите на развитие на приобщаващото образование. Грижата за децата със специални образователни потребности и условията за пълноценния им живот и роля в обществото изисква обединението на всички институции, ангажирани с българската просвета. Нито едно дете не трябва да остане извън системата на образованието. Дете без образование означава човек без бъдеще. Това заяви заместник-кметът на старопрестолния град Нейко Генчев по време на провелата се Национална конференция „Приобщаващи образователни практики в училище и в детската градина“.
„Велико Търново е историческата и духовна столица на България. Това признание ще прерасне в специален статут, по чието съдържание вече работим и ще даде ново измерение в облика на града ни. Образованието заема водещо място в това измерение, а Велико Търново дава пример с баланса между иновативните подходи и методи в обучението, прилагани от младите учители, но и опита и експертизата на педагозите с опит“, коментира Нейко Генчев.
По време на конференцията бяха представени добри практики относно приобщаващото образование, ролята на учителя в работата за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците. Сред участниците от страна на Община Велико Търново бяха също директорите на образователната и социалната дирекция Пенка Игнатова и Росица Димитрова, управители на социални услуги за деца и младежи и др.

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.