31.03.2022 14:00

Бюджет 2022 на Велико Търново предлага амбициозна капиталова програма въпреки кризите

Кметът Даниел Панов: Финансовата рамка е реалистична, предвидени са резерви при влошаване на обстановката в страната

129,5 милиона лева е стартовата финансова рамка на бюджета на Община Велико Търново през 2022-а година, който днес бе приет от Общинския съвет в Старата столица. От тази рамка 77 млн. лева са взаимоотношенията с централния бюджет, а 52,5 млн. лева са приходите и разходите за местни и дофинансирани държавни дейности.
Общата субсидия за делегираните от държавата дейности (ДДД) за 2022 година е в размер на  68,6 млн. лева – с 9,3 млн. и основният фактор са увеличените стандарти. С най-голямо повишение в ДДД са средствата за сектори образование, социални дейности и здравеопазване.
Изравнителната субсидия е 2,6 млн. лева. Целевата субсидия за капиталови разходи е близо 3 млн. лева.
Бюджетът не е рекорден – държа да го кажа, защото често ми се приписват обратните думи. Рекордни са инфлацията, цените на горивата, на енергоносителите, на стоките, услугите, строителните материали. По независещи от нас причини новия бюджет го приемаме, когато вече е изтекла една четвърт от годината. Досега, макар и трудно, с икономии и със строга финансова дисциплина успяхме да гарантираме функционирането на всички услуги, работата на училища, детски градини, ясли, социални услуги. Новият бюджет е реалистичен – той предвижда необходимите разходи за текущата година, средства за провежданите политики по приоритети, както и  достатъчно резерви предвид продължаващите кризи и за минимизиране на рисковете, ако социално-икономическата обстановка се влоши“, коментира Даниел Панов.
Заложени са повече местни приходи без да се повишават основните данъците, посочи още той. Очакваната стойност е близо 30 млн. лева – с 3,3 млн. лева повече от 2021 година. Добрата събираемост е основен фактор за финансовата стабилност на общината, каза също кметът. 9,4 млн. лева от местните приходи ще бъдат за реализацията на европейските проекти като самоучастие на общината. Запазването на основните данъци, добрата събираемост и минималното увеличаване на таксата за битовите отпадъци ще позволи осигуряването на всички основни функции и административни услуги.
Социалната насоченост на бюджета се вижда при Домашния социален патронаж – за издръжката му се отделят над 1,2 млн. лева от местните приходи на фона на едва 20% покриване на разходите от таксите, също Детска млечна кухня, детско и училищно здравеопазване и фонд „Ин Витро“, в който отново има 70 000 лева.
700 000 лева ще бъдат вложени в Културния календар на Община Велико Търново, 50 000 лева е програмата за иновативни проекти на творци. Проведени ще бъдат знаковите фестивали и събития от културната програма в града и населените места.
Основните приоритети на Бюджет 2022 и на капиталовата програма са успешното завършване на проектите в програмния период 2014-2022, преодоляване на последиците от кризите, доколкото е възможно на местно ниво. Сред поставените цели са също подобряване на качеството и средата на живот, насърчаване на икономическата активност, подкрепа за хората в нужда, развитие на културата и туризма.
Амбициозната е инвестиционна програма на Община Велико Търново.
Планираните намерения за вложения в инфраструктура и свързаност, екология, образование и социални дейности, култура и туризъм са оценени на 50,8 млн. лева.
„88% от инвестиционната програма е с вече осигурено или договорено финансиране. Едва 12% от средствата все още са в процедурен процес“, коментира Даниел Панов. И припомни, че изпълнението на всеки проект е свързано със спазване на ЗОП, със съгласувания, които често продължават месеци и ненужно се бавят.
Ключови обекти през 2022-а година са новата ВиК-мрежа под бул. „България“ и цялостното му преасфалтиране, реконструкцията на кръстовищата до „Беляковско шосе“ и Летния театър“, завършване на пешеходния надлез над ул. „Магистрална“ и на двата буферни паркинга, изграждането на дългочаканите улици в кв. „Бузлуджа“  – „Иван Хаджидимитров“, „Народни будители“, „Димитър Благоев“, ул. „Козлодуй“.
Сред дейностите са подмяната на ВиК-мрежите под улиците „Димитър Найденов“, „Сливница“, „Теодосий Търновски“, „Ксилифорска“ и др. в кварталите „Света гора“ и „Асенов“, под ул. „Опълченска“, които ще бъдат и цялостно преасфалтирани.
Заложени са средства за обновяваме на междублокови пространства в кв. „Колю Фичето“ – в района на ул. „Полтава“, „Симеон Велики“, „Петър Матанов“ и др.
Старт ще бъде даден на смяната на 1600 лампи с LED.
Монтирани ще бъдат всички компоненти на информационните системи за градски транспорт и паркиране.
В сферата на образованието в капиталовата програма е предвидено саниране на ОУ „Петко Р. Славейков“, основен ремонт на част от ПМГ „Васил Друмев“ за едносменен режим на обучение, реконструкция на покрива на ДГ „Соня“, нови настилки на тенис-кортовете до Спортната зала, завършване на обновяването на физкултурния салон в Дебелец и др. Основен акцент е и проектирането на новата детска градина в кв. „Картала“ и според хода на съгласуването – старт на изграждането й.
Нов атракцион – асфалтов пъмп-трак, също е приоритет в програмата.
Ремонти на детските ясли „Пролет“ и „Слънце“, както и основни ремонти на съществуващи сгради за нови социални услуги са акцент в тази сфера.
Инвестициите за насърчаване на културния туризъм и за облика на Велико Търново като целогодишна туристическа дестинация предвиждат разширяване на Мултимедийния посетителски център и оформянето на нови експозиции, както и реконструкция на Музей „Възраждане и Учредително събрание“.
Над 1 милион лева ще бъдат вложени в облагородяването на населените места в община Велико Търнововъпреки кризите 500 000 лева отново е фондът „Местни инициативи“ за проекти в населените места, още 300 000 лева са по инвестиционната програма, а над 200 000 лева – от приходите от продажби на общинско имущество.
В сферата на екологията – още през април по кварталите ще бъдат организирани мобилни пунктове за разделно събиране на отпадъци, които са свързани с новата специализирана площадка в „Дълга лъка“.
В ход е подмяната на 600 съдове за смет в целия град и в общината. Планирани са и няколко измивания на улиците, първото от което вече започна.
„Благодаря на всички, които днес подкрепиха бюджета и инвестиционната програма. Нека не се делим политически, а да обединим усилия, за да преведем Велико Търново и нашите съграждани през кризите“, обърна се към общинските съветници Даниел Панов.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.