03.01.2023 10:00

Община Велико Търново организира разяснителна среща за новата програма за саниране

Във Велико Търново ще се проведе разяснителна и информационна среща относно новата процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ на територията на общината, позната като програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради.
Срещата ще се състои на 5 януари от 17,30 ч. в Голяма Зала в сградата на Общината.
Общинска администрация кани всички, които са заинтересовани от кандидатстване по новата процедура:
  • домоуправители на многофамилни жилищни сгради (проектирани преди 26 април 1999 г.) на територията на града и населените места, управляващи се по реда на Закона за управление на етажната собственост);
  • председатели на управителни съвети и управители на сдружения на собствениците (регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост).
За допълнителни разяснения и информация по темата на срещата - арх. Николай Миладинов:
телефон: 0882366636
е-mail: nikolay.miladinov@gmail.com

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.