22.12.2023 15:30

До 10-и януари училищата могат да кандидатстват за основен ремонт на сградния си фонд, салони и спортни площадки

До 10-и януари 2024-а година всички училища във Велико Търново и общината, независимо дали са общински или държавни, могат да кандидатстват с проекти за образователна инфраструктура, а средствата ще бъдат осигурени от държавата. Новите моменти в националните програми бяха представени пред директори на учебни институции от заместник-кметът Нейко Генчев и директорът на дирекция „Проекти и програми“ Мариела Цонева.
Инициативата за реконструкцията и подобряване на съществуващата образователна инфраструктура по тази покана на образователното министерство вече е изцяло в ръцете на ръководството на всяко училище, поясниха Нейко Генчев и Мариела Цонева.
По програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“ 2024–2026 училищата могат да кандидатстват за проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи училищни сгради. До 3 млн. лева с ДДС може да е стойността на едно проектно предложение.
По програма „Изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони“ държавните и общинските училища могат да подобрят значително материалната си база. До 2 млн. лева с ДДС трябва да са проектите за нови големи физкултурни салони, а за малки – до 1,5 млн. лева. 600 000 лева е таванът за основен ремонт на салон. 200 000 лева може да получи всяко училище с проект за нова спортна площадка, а 100 000 лева – за основен ремонт на този тип обекти.
Правото за кандидатстване е изцяло в правомощията на директорите и от активността им зависи подобряването на материалната база в училищата, особено предвид възможността за безвъзмездно финансиране в пълен размер, стана ясно още по време на срещата. Това е ангажимент, който изисква необходимото сериозно отношение и решение на директорите на училищата поради големите очаквания на родителите, на самите ученици и на обществото да се осигури съвременна среда за нормален и модерен образователен процес. 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.