06.12.2023 10:30

Сдружение „Бъдеще днес“ отчита резултати от изпълнението на трансграничен проект

Неправителствената организация „Бъдеще днес“ е партньор по трансграничен проект “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T”, чрез общи мерки в трансграничния регион“. Бенефициенти са Община Велико Търново, Община Калафат (Румъния), сдружение „Бъдеще днес“ и Община Ружинци. Основната цел на проекта е да се подобри проводимостта на паневропейските транспортни коридори №4, 7 и 9.
Сред целевите групи на проекта са представители на превозвачите с вътрешни и международни дестинации, представители на бизнеса, доставчици на обществени услуги, неправителствени организации, национални и регионални структури, населението на горепосочените общини.
За отчет на поставените и представени цели, реализираните дейности и резултати от изпълнението на проекта ще се проведе пресконференция на 11.12.2023 г., с начало 11:00 ч. в зала на Регионален пресклуб към БТА – гр. Видин.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.