09.02.2024 16:29

Община Велико Търново надгражда здравни и социални услуги в подкрепа на най-уязвимите групи в обществото

Община Велико Търново доразвива и надгражда интегрираните здравни и социални услуги за пълноценен и качествен живот на най-уязвимите групи в обществото. С удължаването на проекта „Грижа в дома“ хората, които са с увреждания или не могат да се обслужват сами, ще продължават да получават индивидуална подкрепа в домашна среда – здравна, социална, психологична и др. За тях ще се грижат назначени от Общината социални работници, психолози, медицински сестри, домашни санитари, шофьори.
Благодарение на проекта адекватни и комплексни грижи ще получават над 330 възрастни жители на Велико Търново и общината в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, съобщи директорът на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ Росица Димитрова. С проекта се постига и осигуряване на заетост – 105 са назначените лица, които пряко се грижат за хората от уязвимите групи.
Социалният проект „Грижа в дома в община Велико Търново“ стартира през ноември 2022-а година и още тогава нареди Старата столица сред първите четири общини в България, които реализират мерки по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. С изпълнението и надграждането на дейностите по проекта, хората от най-уязвимите групи получават навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности. Това включва почасови мобилни услуги по здравна и социална грижа в дома, психологическа подкрепа, медицински консултации при необходимост, превенция и профилактика на здравето. Продължава и патронажната грижа - доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).
Средствата са осигурени по линия на Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Удължаването и надграждането на проекта за грижа в дома стана факт след подписаното от кмета на Велико Търново Даниел Панов допълнително споразумение към договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.