29.03.2024 14:00

Провеждане на обучения във Велико Търново за медиатори на Българска Асоциация за медиация

Българска Асоциация за медиация ще проведе в гр. Велико Търново (Регионална библиотека „П.Р. Славейков”, ул. Иванка Ботева № 2) сертифициращо обучение за медиатори на БАМ – основен курс,  с продължителност шест дни (60 учебни часа), в периода 05 - 07 април   и 17 - 19 май 2024 г., както следва:
  • 05 - 06 април - Първо ниво (теоретична част и практически занимания). Тест на 06 април.
  • 07 април  и 17 май - Второ ниво (теоретична част и практически занимания). Тест на 17 май.
  • 18 - 19 май - Практикум и Устен изпит.
Обучители:
  • Албена Пенова – адвокат, медиатор към Център  за спогодби и медиация към СРС и обучител на медиатори. Автор на книгата „Активното слушане в медиацията”.
  • проф. д-р Янка Тянкова – адвокат, медиатор, преподавател по „Медиация” във Великотърновския университет. Автор на редица статии в областта на медиацията.
  • Заявленията за участие, както и допълнителна информация за обучението може да намерите в раздел “обучения” на сайта и да изпращате на електронен адрес: office@bambg.bg            
Срок за подаване на заявленията - 03.04.2024 г.
  • За получаване на сертификат се изисква посещение на предвидените часове от обучението теоретична част и практическите занимания,  успешно полагане на писмените тестове за теоретическите познания, събеседване и изпит за практически умения. Тестовете се провеждат в края на първо и второ ниво,  а събеседването и изпитът за практически умения се провеждат по време на практикума.
Цена – 650 лв.
Отстъпки: за студенти и докторанти – 400 лв.; за преподаватели от ВТУ – 450 лв.; за адвокати – 450 лв.
Заплащане: Заплащането се извършва по разплащателна сметка:
Банка: „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД, София
BIC: DEMIBGSF
IBAN: BG82DEMI92401000172387
Титуляр: БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕДИАЦИЯ
За допълнителна информация, свържете се с нас на office@bambg.bg
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕДИАЦИЯ (БАМ) е обучителна организация по медиация, вписана в регистъра на обучителните организации на Министерство на правосъдието от м.септември 2011 г.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.