29.05.2013 09:30

Даниел Панов участва в заседание на комитета за наблюдение на оперативна програма „Регионално развитие”

   Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов взе участие в работата на XII заседание на комитета за наблюдение на оперативна програма „Регионално развитие”, провело се в град Трявна. На срещата е представен и приет годишен доклад за изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие”.
Представени са и са приети мерки и действия за повишаване административния капацитет на бенифициентите по програмата. Представен е проекта на Оперативна програма ”Региони в растеж 2014 - 2020 г." 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.