24.07.2013 13:00

Областният управител и кмета на общината се срещнаха с кметове и кметски наместници в Община Велико Търново

   Опознавателна работна среща проведоха в Община Велико Търново областният управител Георги Рачев, кмета на общината Даниел Панов, кметове и кметски наместници на територията на Община Велико Търново.
По време на срещата кметовете и кметските наместници на населени места поставиха пред областният управител няколко основни групи въпроси. Основна част от поставените проблеми бяха свързани с лошото състояние и почти липсващата поддръжка на пътищата, които са част от Републиканската пътна мрежа, преминаващи през територията на населените места. Кметовете и наместниците уведомиха областният управител, че тези пътища на практика не се косят, не се просветляват от клони и храсти, пътните им настилки са в лошо състояние и не се поддържат. Втората важна група въпроси беше свързана с необходимостта от заседание на Комисията за бедствия и аварии, която да осигури решаването на казуси с почистване на речни корита, канавки и отводнителни съоръжения.
Областният управител декларира своето желание лично да се запознае с проблемите и да предприеме всички мерки в рамките на правомощията си за решаване на тези казуси. „Проблемите, свързани с бедствията и авариите са особено важни и трябва да бъдат решавани своевременно, защото имат пряко отношение не само към имотите, но и към здравето и живото на гражданите“, заяви г-н Рачев. „Привърженик съм на тезата, че държавни имоти, които от дълги години не се стопанисвани и използвани трябва да бъдат деактувани и прехвърлени на общините, за да могат да се реализират проекти и да се способства за развитието на града и региона“, декларира областният управител.
Кметът на Община Велико Търново заяви, че съвместната работа между институциите има за цел да подпомогне развитието. Даниел Панов заяви, че ще продължи с усилията си да търси решения съвместно с държавните институции за постигане на решения, които са в правомощията на държавните институции. Той призова кметовете и кметските наместници да продължат работата си по решаване на важните за общността проблеми, както и да формулира желаните от тях промени в законодателни текстове, имащи отношение към местното самоуправление и просперитета на местните общности, за да бъдат предоставени тези предложения на народните представители от региона.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.