08.05.2012 15:18

Обучават докторанти и млади учени във ВТУ по проект

 

72 докторанти и 50 постдокторанти и млади учени ще се обучават по проект, спечелен от Великотърновския университет. „Развитие на академичния състав на „Св.св. Кирил и Методий – град Велико Търново, чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа” е темата на проекта. Дейностите на стойност 373 600 лв. се финансират по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 18 месеца ще продължи образователната програма. През този период докторантите ще получават месечна стипендия в размер на 120 лв., съобщи координаторът доц. Мария Иванова. Участниците ще имат възможност да посещават чуждоезикови курсове, да се включват в национални и международни научни симпозиуми, както и да специализират в други центрове. Повечето от тях са възпитаници на Филологическия, Педагогическия и Историческия факултет.

По думите на Светлана Трифонова броят на докторантите във ВТУ се увеличава. Очаква се т.г. да бъдат утвърдени 70 кандидатури. М.г. са били 50.

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” е сред 12-те висши училища у нас, които работят по ОП „Развитие на човешките ресурси”. „Този проект отговаря на един от приоритетите на нашата университетска политика, а именно стимулиране развитието на конкурентоспособна наука. Наука, която да отговаря на европейските критерии и по този начин да постигнем целите и задачите, поставени в общата стратегия, известна като „Европа 2020”, посочи зам.-ректорът доц. Багрелия Борисова.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.