25.09.2013 15:40

Ден на диалога между законодателната и местната власт

   На 30 септември, понеделник, от 10:00 часа, в Ритуална зала на Община Велико Търново ще се проведе традиционният Ден на диалога между законодателната и местна власт, организиран от Национално сдружение на общините в Република България. Темата на дискусиите тази година ще бъде “За конкретни и реални промени в условията за развитие на общините”.
Дискусиите тази година ще имат два специфични акцента:

·Краткосрочни мерки за подобряване на нормативната среда за дейност на местното самоуправление, които сравнително бързо и лесно могат да намерят законодателни решения и ще позволят по-добра и ефективна работа на общините.

·Научените уроци от изпълнението на общинските европроекти през текущия програмен период – напомнянето им в този момент ще позволи да не се допускат отново същите грешки, да се потърсят нови механизми, включително и чрез законодателни промени, които да гарантират по-успешно и в по-голяма степен усвояване на средствата от ЕС.
Денят на диалога се провежда от 1998 г. насам. На тези срещи едновременно в цялата страна (по избирателни райони) се събират за дискусия народни представители, председатели на общински съвети, кметове на общини, областни управители, експерти, неправителствени организации и медии. Форумите, провеждани по еднакъв дневен ред, подготвен с аргументирани материали от НСОРБ, са посветени на въпроси от изключителна важност за местното самоуправление, както и на очакваните от общините, законодателни промени за следващата година.
 
Темите на Деня на диалога отразяват приоритетите и развитието на местното самоуправление през годините:
1999 г. – Подобряване на взаимодействието между републиканския и общинските бюджети;
2000 г. – Местните данъци - подход при определяне на взаимодействието между републиканския и общинските бюджети;
2001 г. – Разширяване на ресурсните възможности на общините;
2003 г. – Старт на финансовата децентрализация;
2005 г. – Финансовата децентрализация – как да стане реалност;
2006 г. – Новият мандат на местната власт – с нова законова рамка за развитие на местното самоуправление;
2007 г. – Местни избори (без Ден на диалога);
2008 г. – Съчетано провеждане на Ден на диалога с Годишната среща на местните власти на тема “Общините – успешни бенефициенти по европейските фондове”;
2009 г. – Развитие на европейски тип местни финанси;
2012 г. – Подобряване на средата за развитие на общините през 2013 г.
 
Основният и най-важен резултат от ежегодното провеждане на Деня на диалога е постигнатата традиция на открита и честна дискусия, което позволява по-добро разбиране на позициите на двете страни. Депутатите получават ясна представа за общинските проблеми и очаквания, пречупени през спецификата на конкретния избирателен район, а общините – за националните приоритети и предстоящите задачи на парламента. Резултатите от дискусиите се обобщават и приемат от Управителния съвет на НСОРБ и са в основата на програмата на сдружението за следващата година.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.