27.11.2013 17:00

Средствата за командировки в общинска администрация близо два пъти по-малко от тези за 2012 година

Според изготвеният и представен подробен отчет за средствата, изразходвани за командировки в общинска администрация сумата за 2013 година от 14 065, 75 лв. е близо два пъти по-малка от изразходваните 22 970, 86 лв. за същата дейност през 2012 година. През 2011 година средствата, изразходвани за командировки са 49 202, 58 лв.
В резултат на рестриктивната политика на общината по отношение на разходите средствата за командировки през текущата година са близо два пъти по-малко от 2012 година и над три пъти и половина по-малко от сумата, изразходвана за командировки за 2011 година.

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.