ОУ "Христо Ботев", с. Ресен

Строежът на основната сграда на ОУ”Христо Ботев” започва на 1 юли 1924 г. На 1 октомври 1926 г. сградата е официално открита. Училището е построено със средства от местната община и малки помощи събрани доброволно от местното население.
Постройката е включвала 8 класни стаи и физкултурен салон.

Тъй като тази сграда се оказала недостатъчна за да побере учениците, през 1930 г. се прави разширение с още две класни стаи.

В периода от 1960 до 1965 г. със средства от самооблагането и доброволния труд на родителите, започва разширяване на основното училище, с цел подобряване на материално – техническата база, подобряване учебно-възпитателната работа и повишаване квалификацията на учителите.
Постройката е завършена окончателно за 3 години. С много учебни пособия и помагала са обзаведени кабинети по история, музика, биология, български език, руски език, физика, химия, начален кабинет, кинозала, библиотека.

В момента училището разполага с 8 класни стаи, 7 кабинета, 1 библиотека, 1 физкултурен салон, 2 учителски стаи, стая за счетоводството, стая за помощен персонал.

Сградата се отоплява с течно гориво.

За качественото образование на учениците се грижат 11 педагози: четири учители в начален курс, 6-в прогимназиален и 1 директор.
Има сформирана група за целодневно обучение, която се води от назначен по проект възпитател.

В ОУ ”Христо Ботев”, село Ресен се обучават и деца от съседните села – село Никюп, село Дичин, село Водолей. Именно за това училището е средищно. Децата от село Никюп се извозват по график с общинския ученически бус.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.